Tester

Inom konståkning genomförs tester. Dels för att kvalitetssäkra utvecklingen men också för att kunna börja tävla och sedan kunna avancera i olika tävlingsklasser. 

Vilken tävlingsklass man tävlar i avgörs av hur många tester man klarat.

Även om åkaren inte vill tävla är test ändå viktigt att genomföra för att kvalitetssäkra utvecklingen och se att man går framåt.

Sponsorer

Testsystemet består av två delar: basictest och friåkningstest.

Basictesterna syftar till att åkarna ska lära sig grundläggande skridskoteknik, bågar, skär och vändningar.

Sponsorer

Friåkningstesterna syftar dels till att kvalitetssäkra teknikutvecklingen samt att dela in åkarna kunskapsmässigt för tävlingar.

Basic- respektive fritest utförs separat.

Första testnivån är grundtest och sedan följer test 1 till 4. I friåkning finns dessutom test 5 och 6.

Sponsorer

Datum för tester i UKK

Den 13 Oktober är det tester för meddelade åkare på hemmaplan.

Mer info kommer närmare datumet för testet.

// Mer om att tävla //

// mer om att tävla //