Hem

Tester

Inom konståkning genomförs tester. Dels för att kvalitetssäkra utvecklingen men också för att kunna börja tävla och sedan kunna avancera i olika tävlingsklasser. 

Vilken tävlingsklass man tävlar i avgörs av hur många tester man klarat.

Även om åkaren inte vill tävla är test ändå viktigt att genomföra för att kvalitetssäkra utvecklingen och se att man går framåt.

Sponsorer

Testsystemet består av två delar: basictest och friåkningstest.

Basictesterna syftar till att åkarna ska lära sig grundläggande skridskoteknik, bågar, skär och vändningar.

Sponsorer

Friåkningstesterna syftar dels till att kvalitetssäkra teknikutvecklingen samt att dela in åkarna kunskapsmässigt för tävlingar.

Basic- respektive fritest utförs separat.

Första testnivån är grundtest och sedan följer test 1 till 4. I friåkning finns dessutom test 5 och 6.

Sponsorer

Datum för tester i UKK

Den 13 Oktober är det tester för meddelade åkare på hemmaplan.

Mer info kommer närmare datumet för testet.

// Mer om att tävla //

// mer om att tävla //

Godkännande

Genom att bli medlem i Ulricehamns Konståkningsklubb (UKK) bekräftar du att du tagit del av och godkänt nedanstående information.

Som medlem i UKK kommer vi att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att vi ska kunna administrera vår verksamhet.

UKK har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter.

Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.