Hem

Värdegrund

Glädje, Glöd & Gemenskap

Glädje, Glöd & Gemenskap är drivkrafterna i vår verksamhet.

Vi bedriver och utvecklar verksamheten så att vi har roligt, mår bra och presterar efter egen förmåga och vilja.

Sponsorer

Med tolerans och respekt skapar vi gemenskap och glädje som ger framsteg för alla som är delaktiga i vår verksamhet.

UKK följer bland annat Svenska Konståkningsförbundets riktlinjer, Riksidrottsförbundets policydokument: “Idrotten Vill”, samt stadgarna i FN:s konvention om barns rättigheter.

Sponsorer

De bärande punkterna i de styrdokument och riktlinjer som finns är följande:

  • Glädje, glöd och gemenskap.
  • Demokrati och delaktighet.
  • Allas rätt att vara med.
  • Rent spel.

Sponsorer

Godkännande

Genom att bli medlem i Ulricehamns Konståkningsklubb (UKK) bekräftar du att du tagit del av och godkänt nedanstående information.

Som medlem i UKK kommer vi att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att vi ska kunna administrera vår verksamhet.

UKK har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter.

Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.