Värdegrund

Glädje, Glöd & Gemenskap

Glädje, Glöd & Gemenskap är drivkrafterna i vår verksamhet.

Vi bedriver och utvecklar verksamheten så att vi har roligt, mår bra och presterar efter egen förmåga och vilja.

Sponsorer

Med tolerans och respekt skapar vi gemenskap och glädje som ger framsteg för alla som är delaktiga i vår verksamhet.

UKK följer bland annat Svenska Konståkningsförbundets riktlinjer, Riksidrottsförbundets policydokument: “Idrotten Vill”, samt stadgarna i FN:s konvention om barns rättigheter.

Sponsorer

De bärande punkterna i de styrdokument och riktlinjer som finns är följande:

  • Glädje, glöd och gemenskap.
  • Demokrati och delaktighet.
  • Allas rätt att vara med.
  • Rent spel.

Sponsorer