Hem

Börja åka

En konståkningsklubb för alla

Vill du eller ditt barn börja åka konståkning? Här får alla vara med, oavsett erfarenhet. Man får vara nybörjare eller erfaren åkare.

Grupp och träning anpassas efter vare enskild åkares förmåga och ambitionsnivå.

Vi erbjuder alla nya åkare 2 prova-på-pass utan kostnad och skridskor finns att låna. Även det utan kostnad.

Barn eller vuxen?

Alla barn från ca 3-4 år som vill börja åka skridskor börjar i det som kallas Skridskoskolan.

För alla över ca 16 år så finns Vuxengruppen.

Sponsorer

Skridskoskolan

Målet med Skridskoskolan är att åkarna ska ha roligt på isen, få grundläggande kunskap om skridskoåkning och bli fortsatt nyfikna på att lära sig mer och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

För de mindre barnen sker träningen under lekfulla och avslappnade former.

Träningen och utvecklingstakten anpassas efter varje åkares förutsättningarna.

Till skridskoskolan välkomnar vi barn från 3-4 år och uppåt.

Vuxengruppen

Vuxengruppen riktar sig till dig som är ca 16 år eller äldre, och som inte kommer från en tävlingsgrupp i en annan klubb.

Sponsorer

Här finns inga krav på förkunskaper. Vi har åkare som är ganska  nya och några som har tränat konståkning tidigare. Alla på lite olika nivå.

Våra tränare anpassar all träning efter varje åkares mål och kunskap.

Sponsorer

// Mer om att börja åka //

// mer om att börja åka //

Godkännande

Genom att bli medlem i Ulricehamns Konståkningsklubb (UKK) bekräftar du att du tagit del av och godkänt nedanstående information.

Som medlem i UKK kommer vi att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att vi ska kunna administrera vår verksamhet.

UKK har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter.

Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.