Hem

Avgifter

HT 2023 / VT 2024

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas 1 gång per säsong, från Augusti till och med Juli.

Medlemskap

Avgift

Familjemedlemskap

200 kr / år

Stödmedlem

200 kr / år

(Familjemedlemskap gäller från en åkare upp till en hel familj på samma medlemskap).

Terminsavgifter VT 2024

Betalas en gång per termin enligt utmailad faktura (Nytt för vårterminen 2024).

(För nya åkare gäller att medlemskap och terminsavgift betalas senast 4 veckor efter första träningspasset).

Grupp

Terminsavgift

T1
T2
T3
T4
T5
T6

Konståkningsskolan

Skridskoskolan

Vuxengruppen

2 100 kr
2 100 kr
2 100 kr
1 750 kr
1 450 kr
1 450 kr

1 000 kr

600 kr

1 000 kr

Tävlingsavgifter

Tävlingslicens löses av klubben för alla tävlingsåkare, men anmälningsavgift till tävlingar betalas av åkaren.

Tävling

Avgift

Stjärntävling
Klubbtävling, 1 program
Klubbtävling, 2 program
A-tävling, 1 program
A-tävling, 2 program

360 kr
465 kr
685 kr
575 kr
975 kr

Läs mer under “Tävla” för mer information om att tävla.

Betalning

Alla avgifter betalas via faktura som skickas ut.

(Har du inte betalt tävlingsavgiften för Åsundens Pärla 2024, ber vi dig betala in via Swish. Märk betalningen med namn på åkare och grupp).

Swish 123 311 79 59

Bankgiro 5946-3034

Godkännande

Genom att bli medlem i Ulricehamns Konståkningsklubb (UKK) bekräftar du att du tagit del av och godkänt nedanstående information.

Som medlem i UKK kommer vi att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att vi ska kunna administrera vår verksamhet.

UKK har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter.

Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.