Hem

Kontakt

E-post

Postadress

Lassalyckan
Idrottsgatan
523 33 Ulricehamn

Fakturaadress

UKK / Lassalyckan
Idrottsgatan
523 33 Ulricehamn

Bankgiro

5946-3034

Org.nr.

865500-8483

Godkännande

Genom att bli medlem i Ulricehamns Konståkningsklubb (UKK) bekräftar du att du tagit del av och godkänt nedanstående information.

Som medlem i UKK kommer vi att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att vi ska kunna administrera vår verksamhet.

UKK har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter.

Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.